lördag 30 maj 2009

Sankt Olof - tema: Tillhörighet

Jag är nybliven redaktör för Ålands prosteris årsbok: Sankt Olof. Årsboken har långa anor och den åländske prästen och förattaren Valdemar Nyman jobbade med boken i många år. Den speglar kyrka, samhälle, kultur och kulturhistoria. Det känns väldigt spännande och utmanande att få vara med och föra boken vidare till nya generationer. Jag har en mycket kompetent styrelse/ ett redaktionsråd med i arbetet. Årets tema är TILLHÖRIGHET, som vi vill belysa ur så många olika vinklar som möjligt. Vill man kan man skicka in bidrag till boken under sommaren. Det är bara att ta kontakt med mig., tex via bloggen.

Inga kommentarer: