fredag 2 januari 2015

Önskningar inför 2015

1. En hyfsat frisk och hyfsat lycklig familj, lägger in en särskild önskan om att barnbarnet och dess        föräldrar skall få en så bra start som möjligt!
2. Ordnad ekonomi, jag önskar inget annat än att ha råd att betala lån och räkningar, enkel mat och         bensin.
3. Egen skrivtid.
4. Egen skrivtid.
5. Egen skrivtid så biografin och romanen blir färdiga under året. Biografin borde dessutom komma i     tryck i vår.
6. Egen skrivtid.
7. Att deltids projektjobbet med Mariehamns litteraturdagar blir slutfört med äran i behåll, det får           gärna gå runt ekonomiskt också.
8. Egen skrivtid.
9. Ett passligt musikaliskt sammanhang där jag får sjunga ut.
10. Egen skrivtid.
....

Skall det vara så svårt. Egentligen.

Inga kommentarer: