onsdag 14 augusti 2013

Att profitera på andlighet...

Nej, FY BUBBLAN! En privatperson, dessutom kommunstyrelsens ordförande, nuvarande hyresgäst i prästgården och kyrkopolitiker vill bygga "kloster" på Kökars Hamnö. På mark ägd av Ålands Södra skärgårdsförsamling.

På Hamnö! där det inte ens tillåtits jakt, därför att ön av tradition är helgad... Det vore fantastiskt om församlingen kunde hyra ut rum i prästgården åt människor som söker stillhet och ro.
Detta är arkitektskisser på retreathotellet på det kulturhistoriskt värdefulla område, som var kloster på medeltiden. Det vore kanske snyggt nån annanstans, men snälla mäniskor förstår inte det värdefullaste ni har!

Inga kommentarer: