onsdag 15 mars 2017

Ett kristet perspektiv på invandrare och flyktingar

Jag är teolog och författare. Det är inte svårt att hitta teologiska och bibliska argument för en kristen flykting- och invandringspolitik. Bibeln är full av berättelser om migration och flyktingar. I det som följer har jag försökt göra en kort sammanställning.

I den gammaltestamentliga lagen står det tydligt att vi skall ta emot invandrare och behandla dem väl. ”En invandrare får du inte kränka eller förtrycka: ni var ju själva invandrare i Egypten.” (2 Mos. 22:21)  Det räcker inte heller med att bara låta bli att förtrycka invandrare, Guds bud är att vi skall behandla dem som infödda och att vi skall älska dem som oss själva:  ”Om en invandrare slår sig ner i ert land, skall ni inte förtrycka honom. Invandraren som bor hos er skall ni behandla som en infödd. Du skall älska honom som dig själv, ni var ju själva invandrare i Egypten. Jag är Herren, er Gud.” (3 Mos 19:33-34) Likande sägs också i 5 Mos. 10:17-19.

Ordet främling/invandrare på hebreiska i nämnda bibeltexter är samma ord som Abraham använder när han berättar att han själv bodde som främling/invandrare bland hettiterna och som används om Mose när han bodde i Midjan. Ordet betyder alltså inte tillfällig besökare eller gäst, utan någon som bor permanent i ett land där man inte har sitt ursprung, med andra ord en invandrare.
Bibeln säger att samma lag och förmåner skall gälla för invandrarna som för den inhemska befolkningen. Särskilda förmåner skall ges till invandrare på grund av deras utsatta situation: ”När grödan bärgas i ert land, skall du inte skörda ända ut till åkerrenen, inte heller skall du samla in de sista axen av skörden. Du skall lämna kvar det åt den fattige och åt invandraren.” (3 Mos. 23:22)
”Om din broder kommer på obestånd och inte längre kan försörja sig, skall du ta dig an honom som man gör med en invandrare eller en tillfälligt bosatt och låta honom bo hos dig. Du får inte ta ränta av honom eller kräva mer tillbaka, ty du skall frukta din Gud och låta din broder bo hos dig.” (3 Mos. 25:35-36)

Bibelns profetiska skrifter är mycket yngre än Moseböckerna, men även där är budskapet detsamma. Gud älskar och kräver skydd för dem som är allra mest utsatta i samhället.
”Herren ger främlingar skydd, stöder faderlösa och änkor men korsar de ondas planer.” (Ps 146:9)
Profeten Jeremia (på 600-talet före Kristus) blev inte omtyckt när han konfronterade folket med deras synd. Han visar hur de på många olika sätt inte längre lever enligt Guds vilja, en avgörande punkt är att de förtrycker invandraren. (Jer. 7:5-7)
Profeten Hesekiel, tror man, hörde till dem som fördes som fånge till Babylonien 597 f. Kr. Även i hans förkunnelse nämns förtrycket av invandrare: ”Hos dig skymfas fäder och mödrar, invandrare förtrycks, änkor och faderlösa kränks.” (Hes. 22:7) Om invandrares rättigheter säger Hesekiel: ”När ni utskiftar det som egendom skall de invandrare som bor hos er och har fått barn bland er räknas som infödda israeliter. Ni och de skall gemensamt utskifta landet som egendom mellan Israels stammar.” (Hes 47:22)

Budskapet i lagen och profeterna är solklart. Flyktingar och invandrare skall tas emot, behandlas väl och ges samma villkor som gäller för landets egen befolkning.
I Jesu linjetal Bergspredikan (Matt. 5-7) inskärper han de kristnas etiska ansvar. Vi skall inte bara älska våra vänner utan även våra ovänner och fiender. I bergspredikan finns också den kristna etiken sammanfattad i den gyllene regeln: ”Allt vad ni vill att människor skall göra för er, det skall också ni göra för dem.” (Matt 7:12). Längre fram i Matteus-evangeliet inskärper Jesus budskapet; hur vi bemöter den hungriga, fattiga, hemlösa kommer att vara avgörande den dag vi ställs inför Guds dom. (Matt 25) Gästvänlighet är ett centralt tema i Jesu förkunnelse, helt i linje med Moseböckernas lagar om att ta emot invandraren.

Jesu föräldrar fick fly med honom som nyfödd. Flyktingens utsatthet är en grundbult i hela den kristna tron.

Vi kommer alla att stå till svars för hur vi levt våra liv på jorden, därför kan jag inte tiga och se hur det inhumana barbariet sprider sig och får styra vårt land. #weseeyou


1 kommentar:

Paul sa...

Jättebra text! Inget är nytt under solen bekräftas av lite studier i vårt förflutna.