fredag 21 november 2008

Syrénknoppar


Hå-hå ja-jaa.
Den gode P. planterade 90 syrénplantor (med fina knoppar) i snöslask och vattensjuk åkermark.
Få se om de rotar sig. Hur länge det tar innan den är kämpahög.
Åkern är vår. Det vita huset är grannen, Norrgårds.

Inga kommentarer: